هیچ کالایی در سبد خرید شما موجود نمی باشد.
نظرسنجی
آیا در ایران فایبراپتیک راهنمایی های لازم برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه می شود ؟
پیگیری سفارش
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد رهگیری:
وضعیت»  
مارک ها
Punchdown Tool Kit

A technician's Service Kit designed for maintaining telecommunications and data communications networks.Non-Impact Punchdown Tool

A non-impact punchdown tool. Perfect for do-it-yourself small jobs on a 110 terminal block.Punchdown Tool - EPD-914 Series

Sleek rugged ergonomic design for easy effective wire termination. Tested up to 100,000 cycles at high-impact setting.BIX Punchdown Tool

This tool is designed to terminate cables, pigtails, and jumper wires on all GigaBIX, BIX and UMOXS cross-connect system connectors.Battery Punchdown EPB - 1000 Tools/Kits

Battery powered punchdown tool, ergonomically designed for operator safety and efficiency.Quick Clip Insertion Tool

This multipurpose wire insertion tool performs several vital functions.