هیچ کالایی در سبد خرید شما موجود نمی باشد.
نظرسنجی
آیا در ایران فایبراپتیک راهنمایی های لازم برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه می شود ؟
پیگیری سفارش
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد رهگیری:
وضعیت»  
مارک ها

AFL
VOA6-SM Variable Fiber Optic Attenuator

NOYES VOA6-SM hand-held variable optical attenuator is suited for a wide range of single-mode fiber link certification and production test applications. The VOA6 attenuator offers high bi-directional return loss and will maintain the selected attenuation level when the unit is powered down.Telecom Activation Kits

NOYES VOA6-SM attenuator based kit designed for activation of Telco Fiber Networks. NOYES VOA6-SM Variable Optical Attenuator makes quick work of optical headroom testing and optical power level balancing. NOYES OPM4-4D Optical Power Meter and OLS2-Dual Laser Source use Wave ID – automatic wavelength identification capabilities to prevent setup and measurement errors.Broadband Activation Kits

NOYES VOA6-SM attenuator based kit designed for activation of fiber networks in broadband systems. VOA6-SM Variable Optical Attenuator makes quick work of optical headroom testing and optical power level balancing. NOYES OPM4-4D Optical Power Meter and OLS7-FTTH Tri-Wavelength Laser Source use WAVE ID – automatic wavelength identification capabilities to prevent setup and measurement errorsFTS Series Fiber Optic Talk Sets

Technicians testing fiber spans must coordinate their efforts to successfully test each fiber end-to-end. Fiber Optic Talk Sets are an ideal communications solution for locations without cell phone coverage and secure locations prohibiting cell phone use – or to simply save your cell phone minutes.SVA1 Single-mode Variable Attenuator

NOYES SVA1 handheld variable optical attenuator is suited for a wide range of single-mode fiber link certification and production test applications. The SVA1 attenuator offers high bi-directional return loss and infinite battery life