هیچ کالایی در سبد خرید شما موجود نمی باشد.
نظرسنجی
آیا در ایران فایبراپتیک راهنمایی های لازم برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه می شود ؟
پیگیری سفارش
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد رهگیری:
وضعیت»  
محصولات / فیبر نوری / مجموعه ها /
مارک ها1    2   

Three Piece Fiber Optic Kit

Kit includes the EKAJOFT0003 Fiber Optic Stripper,EKAJOFT0018 Electrician's Scissor, and convenient molded plastic pouch(with belt loop).FTK Pro Installer Kit

The NOYES FTK Pro Installer Kit from AFL is an all-in-one fiber optic test equipment kit. The FTK kit provides a wide selection of fiber optic testing, cleaning, and inspection equipment to enable technicians to install and maintain fiber optic networksC880 Certification Optical Loss Test Kit

The NOYES C880 is a fiber optic certification Optical Loss Test Set with Touch and Test™; an intuitive visual user interface which simplifies the user experience, reduces training time and testing errors enabling even novice to get the job done accuratelySMLP5-5 Single-mode/Multimode Loss Test Kit

NOYES SMLP5-5 Single-mode/Multimode Loss Test Kit – An ideal kit for link loss measurements and certification testing. The SMLP5-5 combines OLS4 Quad MM/SM Source with OPM5 Power MeterSLP5-6D Single-mode Loss Test Kit with Data Storage

NOYES SLP5-6D Single-mode Loss Test Kit - An ideal kit for link loss measurements and certification testing. The SLP5-6D combines OLS2-Dual Laser Source with OPM5 Power MeterSLP5 Triple Wavelength Loss Test Kits with Data Storage

NOYES SLP5-FTTH and SLP5-7 Triple Wavelength Test Kits with Data Storage for link loss measurements and certification testing / reporting. SLP5 triple wavelength single-mode test kits SLP5-FTTH and SLP5-7 combine OLS7 Triple Wavelength Laser Source with OPM5 Power MeterSLP4-6D SM Loss Test Kit with Wave ID

SLP4-6D combines OLS2-Dual Laser Source with OPM4 Power Meter resulting in a cost effective test kit for single-mode link loss measurements and certification testingMLP5-2 Multimode Loss Test Kit with Data Storage

NOYES MLP5-2 Multimode Loss Test Kit with TRM™ Reporting Software - An ideal kit for MM link loss measurements and certification testing. The MLP5-2 combines OLS1-Dual LED Source with OPM5 Power MeterMLP4-2 Multimode Loss Test Kit with Wave ID

NOYES MLP4-2 Multimode Loss Test Kit: Cost effective tool for link loss measurements and certification testing. The MLP4-2 combines the OLS1-Dual MM Source with the OPM4 Power MeterTelecom Activation Kits

NOYES VOA6-SM attenuator based kit designed for activation of Telco Fiber Networks. NOYES VOA6-SM Variable Optical Attenuator makes quick work of optical headroom testing and optical power level balancing. NOYES OPM4-4D Optical Power Meter and OLS2-Dual Laser Source use Wave ID – automatic wavelength identification capabilities to prevent setup and measurement errors.
1    2