هیچ کالایی در سبد خرید شما موجود نمی باشد.
نظرسنجی
آیا در ایران فایبراپتیک راهنمایی های لازم برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه می شود ؟
پیگیری سفارش
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد رهگیری:
وضعیت»  
مارک ها1    2    3    4   

Hand-Held Single Fiber Fusion Splicer FITEL NINJA NJ001-2

The FITELNINJA NJ001 Hand-Held Single Fiber Fusion Splicer is suitable for all METRO, LAN and FTTx fibers including ultra bend-insensitive fibers. With its low-profile, compact and ruggedized body, the NJ001 offers reliable splicing under harsh environmental conditions. The large battery capacity makes it possible to perform 100 splicing and heating cycles.
1    2    3    4