هیچ کالایی در سبد خرید شما موجود نمی باشد.
نظرسنجی
آیا در ایران فایبراپتیک راهنمایی های لازم برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه می شود ؟
پیگیری سفارش
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد رهگیری:
وضعیت»  
JONARD

Jonard

Jonard Industries Corp is a World Class Manufacturer of Precision Hand Tools for the Telecom, Fiber Optic, CATV, Wireless, and Electronic Industries. As the company has prospered and grown, our product lines have expanded to where we now maintain 20 separate and unique categories of professional, highly dependable tools.

1    2    3    4    5   Fiber Optic Crimping Tool

This fully ratcheted crimper offers exceptional ...Three Piece Fiber Optic Kit

Kit includes the EKAJOFT0003 Fiber Optic Strippe ...Ergonomic Fiber Optic Stripper

Used for stripping the 250 micron coating from the 125 micron optical fibe ...1    2    3    4    5